​​Bouwakoestiek

Bouwakoestiek is het vakgebied waar gebouwen en geluid samenkomen. Onze akoestisch specialisten hebben jarenlange ervaring. Daardoor weten we precies wat wel en niet werkt. We meten, berekenen en simuleren, maar lossen vooral problemen met akoestiek op. Dat doen we op een pragmatische manier, met veel oog voor akoestisch comfort

We zorgen ervoor dat ons oplossingen voldoen aan de voorgeschreven wetten en normen. Soms raden we onze opdrachtgevers aanvullende maatregelen aan, omdat we vinden dat deze onmisbaar zijn voor het comfort van de gebruikers.

Geluidisolatie 

Lawaai van de buren is de nummer-1-oorzaak van geluidoverlast. Ook geluid tussen bijvoorbeeld leslokalen of kantoorruimtes kan overlast veroorzaken.

Een goede geluidisolatie tussen ruimten houdt storend geluid uit andere ruimten tegen en zorgt voor privacy. Dagelijks werken we aan praktische oplossingen tegen geluidoverlast. We adviseren over de juiste ontwerpkeuzes en zien toe op een goede uitvoering van de noodzakelijke voorzieningen.

Geluidwering

Een goede geluidwering van de gevel is onmisbaar voor een goede kwaliteit van een gebouw. Geluidwering zorgt ervoor dat het geluid vanuit en naar de omgeving wordt beperkt. Zo wordt overlast voorkomen van bijvoorbeeld een discotheek, een theater, evenementen, horeca en verkeerslawaai.

Wij bepalen welke geluidwerende voorzieningen (bouwkundig) er nodig zijn. We adviseren bijvoorbeeld over het type glas, het type kozijnen, roosters en suskasten.

Installatiegeluid

In een gebouw bevinden zich vaak installaties die geluid produceren. Denk bijvoorbeeld aan mechanische ventilatie in woningen, liften in appartementengebouwen maar ook luchtbehandelingskasten in utiliteitsgebouwen zoals ziekenhuizen, scholen en kantoren.

Om dit geluid niet hinderlijk te laten zijn voor de gebruikers van een gebouw, adviseren we over het reduceren van installatiegeluid.

Ruimteakoestiek en zaalakoestiek

De akoestiek van een ruimte moet aansluiten bij de functie van de ruimte. Een specifiek vakgebied binnen de ruimteakoestiek is zaalakoestiek. In een schouwburg moet je de artiest op het podium goed verstaan. In een theater of concertzaal moet de muziek de ruimte mooi vullen. En in een sporthal is juist de geluidbeheersing belangrijk.

Deze verschillende functies vragen om steeds weer een andere aanpak. Onze specialisten kijken eerst naar bouwkundige oplossingen voor het probleem, zoals de vorm en afmeting van de ruimte en het materiaalgebruik. Ook een elektroakoestische installatie kan uitkomst bieden bij problemen met zaal- en ruimteakoestiek.

Onze aanpak van problemen met akoestiek

Onze oplossingen voor geluidisolatie, geluidwering, installatiegeluid en ruimteakoestiek zijn pragmatisch en praktisch. We overleggen graag met architect, opdrachtgever of materiaalleverancier om tot een optimale oplossing te komen.

We testen de geluidisolatie en geluidabsorptie van materialen in een laboratorium, bijvoorbeeld in het Kees van Dorsser Laboratorium in Den Haag. Dit deden we bijvoorbeeld met de bijzondere vloer in het Scheepvaartmuseum.

Onze adviseurs zijn ook actief in normcommissies, spreken op congressen en geven regelmatig cursussen.